BAPSİS Bilgilendirme Sunumu

Bilindiği  üzere  Bilimsel  Araştırma  Projeleri  Süreç  Yönetim  Sistemi  (BAPSİS)
uygulamaya  geçmiştir.  26  Şubat  2020  Çarşamba  günü  Saat  12'de Tıp Fakültesine yönelik BAPSİS'le  ilgili bilgilendirme sunumu yapılacaktır.

Öğretim elemanlarının katılımının sağlanmasını saygılarımla arz ederim.


Yer: Tıp Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu, Bilkent