Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında Ar-Ge Destekleri ve Proje Yazımında
Dikkat Edilecek Hususlar

https://bapsis.aybu.edu.tr/GetDoc.ashx?ID=885